LOGOPEDIA

Terapia Logopedyczna :

  • Profilaktyka logopedyczna.

Profilaktyka w rozwoju mowy u dzieci z grup ryzyka. Ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji, opieka logopedyczna nad dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo- okołoporodowym.

  • Konsultacje logopedyczne.

Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu itp. Wydawanie opinii i zaświadczeń.

  • Stymulowanie rozwoju mowy.

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci mające na celu zapobieganie wadom wymowy. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchu. Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową.

  • Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku 2-3 lat.

Diagnoza i wielozakresowa terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynności mówienia.

  • Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Terapia zaburzeń rozwoju mowy. Usuwanie wad wymowy. Terapia dyslalii, alalii, dysfazji, jąkania wczesnodziecięcego, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących, dysleksji.

Terapia Neurologopedyczna:

  • Terapia jąkania.

Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową z wykorzystaniem elementów psychoterapii oraz przy współpracy rodziny i osób bliskich.

  • Terapia afacji i dysfazji.

Terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu.

  • Terapia dyzartrii.

Terapia osób u których trudności z mową wynikają z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, spowodowanej uszkodzeniami odpowiednich struktur mózgowych. Terapia ma na celu poprawę komunikowania się z otoczeniem przez usprawnianie uszkodzonych grup mięśni.

  • Terapia mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym.
 • Terapia mowy dzieci z porażeniem mózgowym.

Terapia Logopedyczna dla Dzieci i Dorosłych:

  • Kształcenie dykcji.

Kształcenie poprawnej wymowy, emisja i higiena głosu, usuwanie wad wymowy, usuwanie złych nawyków mówienia, dialektów, regionalizmów, elementów gwarowych. Kształtowanie wizerunku dobrego mówcy. Pacjenci otrzymują wskazówki, zalecenia i materiały do kontynuacji ćwiczeń w domu, co wydatnie skraca czas terapii.